"Zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie zaopatrzenia w wodę poprzez budowę zbiornika wyrównawczego, studni głębinowej oraz zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby ujęcia wody w Białej – Gmina Radzyń Podlaski"

zakres zadania obejmuje:

1. Przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody
2. Budowa studni
3. Wykonanie zbiornika   i podłączenie do sieci obiektowych
4.Montaż lamp solarnych
5.Montaż  systemu odczytu wodomierzy i ograniczenia start wody
6.Strona internetowa
7.Agregat prądotwórczy wraz z układem SZR

Wykonawcą zamówienia jest firma INVESTMIL Grzegorz Chilimoniuk Czeberaki 21 a,  21-200 Milanów. Wartość zamówienia wynosi 884 370,00 zł.