Z tej strony możecie Państwo wysłać bezpośrednio odczyt wskazań wodomierza. Proszę wypełnić poniższe pola i nacisnąć przycisk Wyślij odczyt.

Należy podać odczyt (tj. wskazany stan bieżący), a nie zużycie wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu. Po przyjęciu prawidłowego zgłoszenia prześlemy do Państwa fakturę VAT na wskazany adres w umowie.

 

Przejdź do strony głównej